Vremenik izrade i obrane završnoga rada za školsku godinu 2021./22.

by | ruj 23, 2021 | Završni rad | 0 comments

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA
ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA ( 3.d, 4.a1, 4.a2, 4.b i 4.c )
ŠKOLSKE GODINE 2021./22.


Utvrđivanje tema za završni rad do 18.10.2021.
Izbor teme do 29.10.2021.

LJETNI ROK OBRANE

Prijava obrane završnog rada 18.3.2022.
Predaja završnog rada mentoru na uvid 13.4.2022.
Predaja završnog rada na urudžbeni zapisnik 9.5.2022. ( 8 – 14h )
Obrana završnog rada 31.5. i 1.6.2022.
Datum uručivanja svjedodžbi 15.6.2022.

JESENSKI ROK OBRANE

Prijava obrane završnog rada 20.6.2022.
Predaja završnog rada mentoru na uvid 27.6.2022.
Predaja završnog rada na urudžbeni zapisnik 4.7.2022. ( 8 -14h )
Obrana završnog rada 29.8.2022.
Datum uručivanja svjedodžbi 30.8.2022.

ZIMSKI ROK OBRANE


Prijava obrane završnog rada 25.11.2022.
Predaja završnog rada mentoru na uvid 22.12.2022.
Predaja završnog rada na urudžbeni zapisnik 20.1.2023. ( 8 -12h )
Obrana završnog rada 15.2.2023.
Datum uručivanja svjedodžbi 20.2.2023.

ravnatelj: Darko Pšihistal, mag.cin