UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOGA RADA

by | sij 23, 2022 | Završni rad | 0 comments

Završni je rad učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. Izradom i obranom završnog rada učenik:

  • pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka
  • dokazuje stupanj stečenih kompetencija i ishoda obrazovanja u obrazovnom profilu
  • pokazuje se kompetentnost samostalnog istraživanja i stručne obrade izabrane teme na sustavan, smislen i gramatički i pravopisno ispravan način.

Obranom završnog rada u obliku prezentacije pokazuje se učenikova sposobnost samostalnog izlaganja, objašnjavanja i prezentiranja rezultata istraživanja u pisanom radu.

Preuzmi detaljne upute