Tehničar geodezije i geoinformatike

by | kol 19, 2021 | Četverogodišnja zanimanja | 0 comments

Posao koji obavlja tehničar geodezije i geoinformatike obavlja se na terenu i u uredu. Narav geodetskih poslova zahtijeva visoku preciznost i točnost, te su stoga nužna znanja iz matematike i informatike. Temeljne zadaće struke ostvaruju se kroz prikupljanje, obradu i predočavanje podataka.

Podatci se prikupljaju mjerenjem suvremenim geodetskim instrumentima – mjernim stanicama, gps uređajima visoke točnosti i prostornim skenerima. Podaci prikupljeni na terenu obrađuju se u uredu, specijaliziranim geodetskim programima na računalu, a rezultat obrade

podataka može se koristiti u različite svrhe: kao podloga za projektiranje novih objekata, kao osnova za ucrtavanje objekata u katastarske i zemljišno-knjižne evidencije, kao podloga za analizu pomaka i deformacija objekata (mostova, visokih zgrada). Tako prikupljeni podatci

postaju dijelovi raznih prostornih informacijskih sustava, a prostorni podaci predočavaju se digitalnim kartama, digitalnim modelima terena i prostornim informacijskim sustavima, koji čine osnovu učinkovitog gospodarenja prostorom.

Tehničar geodezije i geoinformatike može se zaposliti u Državnoj geodetskoj upravi i uredima za katastar kao stručni referent, a također i u tvrtkama koje su ovlaštene za obavljanje geodetskih poslova, u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije. Nastavak obrazovanja moguć je na Geodetskom fakultetu. Učenici koji postignu uspjeh na državnom natjecanju iz područja geodezije i osvoje jedno od prva tri mjesta, imaju izravan upis na Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uz uvjet polaganja propisanih razina na državnoj maturi.