Građevinski tehničar

by | kol 19, 2021 | Četverogodišnja zanimanja | 0 comments

Cilj je ovog programa osposobiti učenike za suradnju u razradi i pripremanju projektne dokumentacije za građevinske objekte visoko i niskogradnje, odnosno osposobiti ga za posebne zadaće građevinskog tehničara:

  • poznavanje građevinske mehanizacije
  • stjecanje znanja o građevinarstvu, arhitekturi, građevnim materijalima
  • ovladavanje znanjima i vještinama izrade nacrta i tehničke dokumentacije
  • ovladavanje metodama proračuna nosivih sklopova građevina
  • poznavanje suvremenih arhitektonskih konstrukcija, materijala i tehnologija
  • ovladavanje znanjima iz hidrogradnje, gradnje tunela i mostova, cestogradnje i gradnje željeznica, poznavanje karakteristika gradilišta, načina proizvodnje, svojstava i načina ugradbe pojedinih materijala

Obrazovanjem za građevinskog tehničara učenik može razviti visok stupanj odgovornosti, ozbiljan i znanstveno utemeljen pristup u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o zaštiti okoliša i održivom razvoju.