DRAMSKOPEDAGOŠKA RADIONICAUPOZNAVANJA

by | velj 25, 2022 | Dramski kutak | 0 comments


DRAMSKOPEDAGOŠKA RADIONICA
UPOZNAVANJA
na početku 1. razredaTema: Upoznajmo se!
Trajanje: dvosat
Ključni pojmovi: upoznavanje, predstavljanje, suradnja, povjerenje, zajedništvo
Dramske aktivnosti: predstavljanje imenom i pokretom, zovem te imenom, zamišljena loptica/impuls, vođenje slijepca, vođenje zvukom, autobus, A/B biografija, što nam je zajedničko?
ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI DRAMSKIH AKTIVNOSTI:
• Učenik oblikuje i iskazuje osobne stavove i uvjerenja.
• Učenik osvješćuje svoju osobnost i razvija pozitivnu sliku o sebi.
• Učenik surađuje s drugima te dijeli i prihvaća odgovornost za zajednički dramski rad.

 1. IGRE UPOZNAVANJA I KONTAKTA
  Predstavljanje imenom i pokretom
  Učenici stoje ukrug. Jedan učenik kaže svoje ime izvodeći ujedno neki pokret ili gestu (poskok, okret, čučanj itd.).
  Kada učenik završi s predstavljanjem, cijela skupina zajednički istovremeno ponavlja njegovo ime i pokret. Tako posljednjim predstavljanjem u krugu, cijele skupina ponavlja sva imena i pokrete sudionika.
  Zovem te imenom
  Osoba izgovara svoje ime izvodeći ujedno i pokret te izgovara ime jedne osobe iz skupine izvodeći pokret osobe koju zove.
  Primjerice: Ja, Maja (izvedem svoj pokret) zovem Ingu (izvedem njezin pokret.)
  Zamišljena loptica/impuls
  Učenici stoje ukrug. Šalju zamišljenu lopticu (impuls) osobi kojoj žele te pri tome osobu gledaju ravno u oči i izgovaraju njezino/njegovo ime.
  Glazbeno-scenska improvizacija
  Učenici su podijeljeni u skupine. Svaka skupina osmišljava svoju koreografiju služeći se pokretima iz uvodne vježbe upoznavanja. Pokrete mogu stilizirati (ubrzavati, usporavati), koristiti isti pokret više puta, ali ne mogu dodavati pokrete koji nisu bili u uvodnoj vježbi. Koreografije osmišljavaju na zadanu glazbu te ih jedni drugima prezentiraju.
 2. VJEŽBE SURADNJE I POVJERENJA
  Vođenje slijepca
  Vježba se radi u parovima (osobe A/B) i u potpunoj tišini.
  Osoba A žmiri dok je osoba B drži za ruku (držeći osobu za dlan ili za podlakticu) i vodi je kroz prostor. Sudionici zamijene uloge, osoba B vodi osobu A kroz prostor.
  Svi parovi vježbu izvode istovremeno.
  Vođenje zvukom
  Parovi dogovaraju svoj zvučni znak (npr. pljeskanje, pucketanje prstima).
  Osoba A zažmiri dok je osoba B zvukom vodi kroz prostor.
  Svi parovi vježbu izvode istovremeno, a zadaća je vodiča da sigurno i odgovorno, bez uzajamna dodira, već samo dogovorenim zvukom, vode po prostoru svoje partnere koji imaju zatvorene oči. Sudionici zamijene uloge, osoba B vodi osobu A zvučnim znakom kroz prostor.
  Treba se voditi računa da svaki par ima različiti zvučni znak.
  Autobus
  Učenici stoje u kolonama (5-6 učenika) te drže osobu ispred sebe za ramene. Posljednja osoba u koloni vodi kolonu, a 1. učenik u koloni žmiri. Kolona se kreće tako što posljednja osoba zadaje impuls, koji ostali u koloni šalju do 1. učenika. Dodirivanje po glavi daje znak za kretanje unaprijed, dodirivanje po sredini leđa znak je za kretanje unazad, dodirivanje desnoga ramena za skretanje udesno, a lijevoga ramena za skretanje ulijevo.
  Učenici mijenjaju mjesta u koloni kako bi svaki učenik iskusio kako je voditi, biti odgovoran za svoju skupinu, biti 1. u koloni „na udaru“ te u sredini kolone, bez odgovornosti i „opasnosti“.
  A/B biografija
  A
  Vježba se radi u parovima.
  Osoba A govori osobi B nešto o sebi. (Kratko se predstavi.)
  Osoba B samo aktivno sluša, ne prekida pitanjima osobu koja se predstavlja. Nakon što je osoba A završila predstavljanje, osoba B joj postavlja pitanja ukoliko nije upamtila neke informacije o osobi A.
  Parovi se zamijene. Osoba B se predstavlja osobi A.

  B
  Jedan par izlazi pred razred.
  Osoba A stavi svoje ruke na leđa tako da uhvati, na leđima, svoje dlanove. Osoba B stane iza osobe A sakrije se i svoje ruke provuče ispred osobe A. Osoba A se predstavlja, govori u 1. licu, ali govori sve što je čula i upamtila o osobi B. (Predstavlja svog para, ali govori u 1. licu.) Osoba B prati priču osobe A gestikulacijama ruku. Parovi se zamijene.
  Što nam je zajedničko?
  Učenici su podijeljeni u skupine po 5-6 učenika. Trebaju se dogovoriti u skupini i napisati tri pojma (što vole raditi, jesti, što ih usrećuje..) i tri pojma/radnje/stvari koje zajednički ne vole.
  Svaka skupina izlaže. Nakon izlaganja svih skupina, zajedno komentiraju koliko imaju zajedničkoga kao razredni odjel.