Završni je rad učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. Izradom i obranom završnog rada učenik:

  • pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka
  • dokazuje stupanj stečenih kompetencija i ishoda obrazovanja u obrazovnom profilu
  • pokazuje se kompetentnost samostalnog istraživanja i stručne obrade izabrane teme na sustavan, smislen i gramatički i pravopisno ispravan način.

Obranom završnog rada u obliku prezentacije pokazuje se učenikova sposobnost samostalnog izlaganja, objašnjavanja i prezentiranja rezultata istraživanja u pisanom radu.

 

Preuzmi detaljne upute

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA
ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA ( 3.d, 4.a1, 4.a2, 4.b i 4.c )
ŠKOLSKE GODINE 2021./22.

Utvrđivanje tema za završni rad do 18.10.2021.
Izbor teme do 29.10.2021.

LJETNI ROK OBRANE

Prijava obrane završnog rada 18.3.2022.
Predaja završnog rada mentoru na uvid 13.4.2022.
Predaja završnog rada na urudžbeni zapisnik 9.5.2022. ( 8 – 14h )
Obrana završnog rada 31.5. i 1.6.2022.
Datum uručivanja svjedodžbi 15.6.2022.

JESENSKI ROK OBRANE

Prijava obrane završnog rada 20.6.2022.
Predaja završnog rada mentoru na uvid 27.6.2022.
Predaja završnog rada na urudžbeni zapisnik 4.7.2022. ( 8 -14h )
Obrana završnog rada 29.8.2022.
Datum uručivanja svjedodžbi 30.8.2022.

ZIMSKI ROK OBRANE


Prijava obrane završnog rada 25.11.2022.
Predaja završnog rada mentoru na uvid 22.12.2022.
Predaja završnog rada na urudžbeni zapisnik 20.1.2023. ( 8 -12h )
Obrana završnog rada 15.2.2023.
Datum uručivanja svjedodžbi 20.2.2023.

ravnatelj: Darko Pšihistal, mag.cin

 

UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOGA RADA

Završni je rad učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. Izradom i obranom završnog rada učenik: pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka dokazuje stupanj stečenih...

Teme za završni rad školske godine 2021./22.

Teme za završni rad školske godine 2021./22.

Temeljem članka 8. Pravilnika o  izradbi i obrani završnog rada ( „ Narodne novine „ broj 87/08. i 86/09.) ravnatelj Škole donosi teme za završni rad. Popis tema nalazi se na oglasnoj ploči u školi. Učenici teme biraju i prijavljuju nositelju teme (mentoru...