Sandučić povjerenja

Sandučić povjerenja

Psihološka podrška u Građi - SANDUČIĆ POVJERENJA Dragi učenici, ukoliko imate potrebu za savjetom pedagoško-psihološke službe ili neki prijedlog, pohvalu, kritiku ili ideju za poboljšanje školskog okružja, od sada je možete iznijeti i anonimno. Pokraj ulaznih vrata...

Vijeće učenika

Vijeće učenika

Predsjednica Vijeća učenika Tena Tadić (4.a1), potpredsjednica Tena Sušac (3.a2) i zapisničarka Petra Bolić (3.a1) predstavile su 28. veljače 2023. godine rad Vijeća učenika naše škole kao primjer dobre prakse na sastanku Sudjelovanje mladih u vijećima učenika-...

KAKO USPJEŠNIJE UČITI?

Drage učenice i učenici, naučiti kako učiti jedna je od najvažnijih životnih vještina. Učenicima koji su naučili učiti školski dani su manje stresni, a učenje im nije teško i dosadno. U ovom kratkom priručniku pronaći ćete neke savjete koji vam mogu olakšati učenje....