Prijave ispita državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2021./2022. počinju 1. prosinca 2021. godine u 12.00 sati.Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2022. godine u 12.00 sati. Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije...