Dokumenti – propisi

Godišnji plan i program 2021./22.

Kurikulum 2021./22.

Etički kodeks škole.pdf

Kucni red skole.pdf

Statut.doc

Pravilnici

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.pdf

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada.pdf

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan skole.pdf

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.pdf

Pravilnik o kućnom redu u nastavno-sportskoj dvorani.pdf

Pravilnik o načinu i postupku testiranja radnika na alkohol i druga sredstva ovisnosti.pdf

Pravilnik o načinu i postupku zaposljavanja.pdf

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim skolama.pdf

Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda.pdf

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.pdf

Pravilnik o ocjenjivanju.pdf

Pravilnik o polaganju državne mature.pdf

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja i imenovanju.pdf

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.pdf

Pravilnik o radu s darovitim ucenicima.pdf

Pravilnik o radu školske knjižnice.pdf

Pravilnik o zaštiti na radu 25.10.16..pdf

Pravilnik o zaštiti od pozara.pdf

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 2020.pdf

Pravilnik o radu 2020..pdf

Protokoli

Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava.pdf

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija.pdf

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.pdf

Protokol postupanja u ostalim kriznim situacijama.pdf

Školski protokol o postupanju u slučaju nasilja medu učenicima.pdf

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama.pdf

Zakon o radu.pdf

Zakon o strukovnom obrazovanju.pdf

Zakon o ustanovama.pdf

Zakon o zaštiti na radu.pdf

Obrasci

Izjava Roditelji djeteta.doc

Suglasnost-roditelji.doc

Zahtjev za pristup informacijama.docx

Ostali dokumenti

Kontakt lista za pokretanje psiholoških kriznih intervencija.pdf

Kontakt podatci sluzbenika.pdf

Plan mjera za slučaj opasnosti u knjižnici.pdf

Poslovnik o radu Prosudbenog odbora i povjerenstava za obranu završnog rada.pdf

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama.pdf

Procjena rizika.pdf

Učimo zajedno – priručnik za pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama u razvoju.PDF

Upute za rad na visini.pdf